Skip to main content
Haberler

”Our Mentoring Experience” is published in english

Yazar: 9 Aralık 2020Yorum yok

Our Mentoring Experience : A Guide for CSOs Aiming to Provide Mentoring” prepared by İstanbul Bilgi University Center for Civil Society Studies within the scope of the project “Developing Capacity of CSOs and Civil Networks for Further Development of Freedom of Association and Right to Participation” and financed by European Union, is translated and published in english.

Click here to access

“This publication has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents are the sole responsibility of the Center for Civil Society Studies (STÇM) & Civil Society Development Centre (STGM) and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the Republic of Turkey and the Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs.”

Mentorluk Deneyimlerimiz kitabının İngilizce çevirisi yayımlandı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen  “Örgütlenme Özgürlüğü ve Katılım Hakkının Daha Fazla Geliştirilmesi için STK’lar ve Sivil Ağların Kapasitesinin Geliştirilmesi” projesi kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi tarafından hazırlanan  “Mentorluk Deneyimlerimiz/ Mentorluk Yapmayı Amaçlayan STÖ’ler için Bir Kılavuz”un İngilizce çevirisi yayımlandı.

Bu yayın Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca STGM/STÇM sorumlu olup herhangi bir şekilde Avrupa Birliği’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı’nın görüşlerini yansıtmak zorunda değildir