Birimlerimiz

“Merkezimiz sivil toplum kuruluşları ve yurttaş girişimlerinin yönetim ve politikaların oluşumu ve uygulanması süreçlerine katılım kapasitelerinin gelişimine yardımcı olacak, bir üniversite-sivil toplum buluşma noktası olarak kuruldu.”

Gençlik Çalışmaları Birimi

Çocuk Çalışmaları

Sosyal Kuluçka Merkezi

STK Eğitim Araştırma Birimi

Sosyal Projeler ve Sivil Toplum Kuruluşları Yönetimi Yüksek Lisans Programı