Skip to main content
Haberler

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi 6. Yıl Yayını Çıktı!

Yazar: 30 Mayıs 2021Yorum yok

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi, hikayesini, yolculuğunu ve deneyimlerini 6. yıl yayını ile paylaşıyor.

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi olarak, sivil alandaki ihtiyaçlara yönelik değişiklikleri, Merkez’i ortaya çıkaran süreci ve bu sürecin içinde sağlanan destekleri “neden”, “nasıl” ve “kimlerle” sorularına cevap vererek anlatıyor ve bunu bir kapasite geliştirme modeli olarak yaygınlaştırabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz.

Yayının ilk bölümünde, “Neden Sosyal Kuluçka?” sorusu altında Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi’nin Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin örgütsel kapasite ihtiyaçlarının değişimine bağlı olarak hangi ihtiyaca karşılık vermeye çalıştığını ve Merkez’in bu sürede aldığı yolu anlatıyoruz. “Nasıl Sosyal Kuluçka?” adını verdiğimiz ikinci bölümde ise, Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi’nde destekleri/süreçleri nasıl işlettiğimizi mümkün olan en ayrıntılı şekilde paylaşmaya çalışıyoruz. Bu bölümde yaptığımız her paylaşımı bir yandan sayılarla desteklerken diğer yandan dış değerlendirmecilerin ve katılımcıların deneyimlerine yer vererek sürecin etkileri de ele alıyoruz.

Üçüncü bölümde ise “Kimlerle Sosyal Kuluçka?” sorusunu yanıtlayıp bu yolculuktaki tüm paydaşlara, bir başka deyişle, Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi’nin gelişiminde katkısı olan tüm kişi, kurum ve STÖ’lere yer veriyoruz.

Bu yolculukta bizimle olan bütün paydaşlarımıza teşekkür ederiz!

 

Yayına ulaşmak için tıklayınız.